Wat is Kindercoaching?

Als ouder en/of verzorger zie je graag dat het goed gaat met je kind en dat het gelukkig is! Ondanks alle inzet kan
het toch gebeuren dat het niet helemaal lekker gaat. Dat je kind bijvoorbeeld last heeft van onzekerheid, boosheid, piekeren of te maken heeft met een (leer)probleem, situatie of een gebeurtenis en niet weet hoe hier mee om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom je kind niet lekker in zijn vel zit. Dit kan een gevoel van machteloosheid en/of verdriet geven, zowel bij jouw kind als bij jou. Je bent daarmee geen slechte ouder/verzorger, wel een ouder/verzorger die hulp kan gebruiken. Als kindercoach kan ik je dan ondersteunen.

Kindercoaching is een praktische, laagdrempelige en kortdurende begeleiding. Het coachen van kinderen is maatwerk. Hoeveel tijd hiervoor nodig is, hangt van het kind en de hulpvraag af. Een verwijzing is niet nodig. Er kan eventueel doorverwezen worden naar een andere deskundige als de hulpvraag buiten mijn werkterrein valt.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen.  Ik ga ervan uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Ik probeer te helpen om deze antwoorden te vinden, om hier bewust van te worden en ook in te kunnen zetten. Ieder kind heeft veel talenten en mogelijkheden. Vaak is het zich daar echter onvoldoende van bewust. Als kindercoach begeleid ik kinderen bij het ontdekken van hun sterke kanten. Het bijzondere is dat het kind vaak wel weet wat het zou kunnen doen. Het zelf ontdekken, oefenen en ervaren staan centraal. Wanneer het kind zich bewust is van zijn kwaliteiten, leert het deze gericht in te zetten en zo problemen op te lossen. Het zelfvertrouwen groeit en het kind leert trots te zijn op zichzelf. Als kindercoach maak ik gebruik van verschillende mogelijkheden als gesprekstechnieken, NLP, spelvormen en creatieve werkvormen. Het kind leert op zijn eigen manier om te gaan met datgene waar het last van heeft.

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen ontdekt uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem.