Werkwijze

Wanneer je je afvraagt of je kind baat zou hebben bij coaching, neem dan gerust contact met mij op. We maken een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dit kan telefonisch, via mail of door een korte ontmoeting. Als  je denkt dat je kind bij mij op de juiste plek is, maken we een afspraak voor een intakegesprek en ontvang je een toestemmingsverklaring.

Intakegesprek
Tijdens het intakegesprek maken we nader kennis met elkaar. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag is je kind daarbij aanwezig of niet, we bespreken uitgebreid de reden van aanmelding en je verwachtingen. Op het moment dat het goed voelt, gaan we van start met het coachingstraject.

Coachingstraject
Tijdens de eerste sessie(s) zal de nadruk liggen op de verheldering van het “probleem” en het opbouwen van een band tussen het kind en mij. Vervolgens gaan we samen onderzoeken welke werkvormen en methodes er het beste aansluiten bij zijn/haar interesses en behoeftes. Gemiddeld werk ik 5 tot 8 keer met een kind. Wanneer er meer of minder sessies nodig zijn, is dit altijd in overleg met de ouders. Mijn coachingssessies vinden bij voorkeur plaats onder schooltijd. Na een intensieve schooldag zitten kinderen vaak al “vol” en is het belangrijk bij te kunnen komen. Als we het kind verder willen helpen, is het nodig dat het kind de mogelijkheid krijgt zich open te stellen voor nieuwe ontdekkingen en deze te kunnen laten bezinken. Net als het kind, is de school erbij gebaat dat het goed gaat met je kind. Mocht het door omstandigheden een keer niet passen binnen schooltijd, is een ander tijdstip altijd bespreekbaar, echter kan ik niet ieder kind na schooltijd inplannen.

Evaluatie
Wanneer je kind zich goed voelt en denkt op eigen kracht verder te kunnen, ronden we het traject af. Desgewenst vindt er een evaluatiegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) plaats en geef ik eventuele adviezen mee.